Clwb Cynradd Llundain

Dewch I ymuno a plant Cymraeg oedran cynradd Llundain. Rydym yn cwrdd bob yn ail bnawn Sadwrn o 2.30 tan 4.30 yng Nghanolfan Cymry Llundain, 157-163 Grey’s Inn Road, WC1X 8 UE

Gorsaf agosaf : Kings Cross

Mae’n bosib parcio am ddim tu allan i’r Ganolfan ar bnawn Sadwrn o 1.30 ymlaen.

Cylch mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg ydi Clwb Cynradd Lllundain. Clwb sydd wedi ei sefydlu gan bod gymaint o blant y Cylchoedd Chwarae wedi tyfu ac angen darpariaeth Cymraeg addas. Mae’r Clwb yn cael ei redeg gan aelodau o Aelwyd Llundain sydd yn sicrhau bod y plant yn cael cyfle i ganu, dawnsio, gwneud crefft a cymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Pnawn llawn hwyl a sbri! Am fwy o fanylion cysylltwch a clwbcynraddllundain@gmail.com

Am fwy o fanylion cysylltwch â clwbcynraddllundain@gmail.com neu ar