Dreigiau Bach Llundain

Dewch i ymuno gyda ni ar fore Llun (yn ystod tymor yr ysgol) o 10.00a.m. tan 12 canol dydd yn Festri'r Capel Cymraeg, 30 Beauchamp Road, Clapham, SW11 1PQ

Gorsaf agosaf: Clapham Junction
Mae’n bosibl parcio yn Asda (SW11 1JG) ddim yn bell o'r capel. Parcio am ddim am ddwy awr neu £2 am dair awr.

Cylch chwarae Cymraeg yw Dreigiau Bach Llundain ar gyfer babis a phlant o 0-4 mlwydd oed cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol llawn amser. Mae Dreigiau Bach Llundain wedi’i gofrestru gyda’r Mudiad Meithrin ac yn dilyn canllawiau’r cylchoedd chwarae Ti a Fi. Sefydlwyd Dreigiau Bach yn 2004 mewn ymateb i alwad am ddarpariaeth cyn-ysgol i deuluoedd oedd eisiau dwyn eu plant i fyny’n siarad Cymraeg yn Llundain. Mae'r cylch chwarae yn gyfle i fabis a phlant chwarae, gwrando ar storïau, gwneud crefft, canu a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. Mae'r cylch chwarae hefyd yn rhoi cymorth i deuluoedd yn eu hymdrech i ddwyn eu plant i fyny yn ddwy neu amlieithog yn Llundain. Mae yna gysylltiadau cryf gyda’r ddau gylch chwarae Cymraeg arall yn Llundain, Ysgol Gymraeg Llundain, y Capeli Cymraeg a’r gymuned Gymraeg yn Llundain. Bydd croeso mawr yn eich aros yn Dreigiau Bach ar fore Llun!

Am fwy o fanylion cysylltwch â dreigiaubach@gmail.com neu ar