Miri Mawr Llundain

Bore Gwener 10.00 ymlaen
Hanwell Community Centre, Westcott Cres, Hanwell W7 1PD
Gorsaf agosaf : Castlebar Park
Parcio am ddim tu allan i’r Ganolfan

Mae Miri Mawr wedi cael eu sefydlu i sicrhau lle anffurfiol i rieni a phlant ifanc ddod i gymdeithasu a chwarae yn y Gymraeg. Mae’r plant yn cael eu hannog a’u dysgu i allu cyfathrebu yn Gymraeg drwy stori, gwneud crefft a chanu a hyn i gyd tu allan i Gymru - yn Llundain! . Ein gobaith yw sicrhau parhâd a dyfodol y grŵp a hybu Cymreictod yr holl blant sy’n dod.

Mae na llond sachaid o sbri yn aros amdanoch chi bob bore Gwener ym Miri Mawr a byddwn wrth EIN boddau yn eich croesawu chi atom ni. Mi fydd ‘na baned yn barod.

Am fwy o fanylion cysylltwch â mirimawrllundain@gmail.com neu ar